Zwolnienie dyscyplinarne konsekwencje. Czy uniemożliwia to dalsze zatrudnianie w innym zakładzie pracy? - Kancelaria Prawna

Zwolnienie dyscyplinarne konsekwencje. Czy uniemożliwia to dalsze zatrudnianie w innym zakładzie pracy?

Zwolnienie dyscyplinarne konsekwencje. Czy uniemożliwia to dalsze zatrudnianie w innym zakładzie pracy?

Umowa o pracę może być rozwiązana na trzy sposoby. Można rozwiązać umowę za porozumieniem stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i rozwiązanie bez wypowiedzenia. Zwolnienie dyscyplinarne potocznie zwane dyscyplinarką występuje w przypadku naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do zwolnienia dyscyplinarnego i jakie są konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego, dowiesz się z tego wpisu.

Podstawa prawna zwolnienia dyscyplinarnego

Podstawa prawna zwolnienia dyscyplinarnego regulowana jest przez artykuł 52 kodeksu pracy. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 1. Kiedy dochodzi do ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.
 2. W zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
 3. Kiedy pracownik dopuścił się popełnienia przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na dotychczasowym stanowisku. Przestępstwo takie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub jest oczywiste. Przykładem może być tu kierowca autobusu, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Skutkuje to zabraniem prawa jazdy i uniemożliwia dalsze zatrudnianie.

Zwolnienie dyscyplinarne możliwe jest w okresie jednego miesiąca od momentu, kiedy pracodawca dowiedział się o wyżej wymienionych okolicznościach. Po upływie miesiąca nie może już tego zrobić. Przed zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika, pracodawca jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii związków zawodowych, reprezentujących pracownika. Związki zawodowe powinny zostać poinformowane o przyczynie decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym. Jeżeli są jakiekolwiek zastrzeżenia ze strony związków zawodowych, to organizacja zobowiązana jest do wydania opinii w przeciągu trzech dni.

Dyscyplinarne zwolnienie spowodowane jest najczęściej sytuacjami kiedy:

 1. Pracownik w godzinach pracy jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub spożywa na terenie zakładu pracy alkohol, lub środki odurzające.
 2. Zagrożenie interesów pracodawcy np. pracownik przekazuje tajne informacje konkurencji, przyczyniając się do działania na szkodę zakładu pracy.
 3. Pracownik nie podporządkowuje się regulaminowi pracy.
 4. Pracownik ma nieusprawiedliwione absencje w pracy.
 5. Pracownik nagminnie spóźnia się do pracy.
 6. Kiedy doszło do ciężkiego naruszenia praw współpracowników.
 7. Doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego.
 8. Zniszczenie mienia pracodawcy.
 9. Niewykonanie polecenia służbowego.
 10. Niedopełnienie obowiązków służbowych

Kredyty frankowe - pomoc prawnika Olsztyn

Zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z treścią artykułu 41 w kodeksie pracy, pracodawca nie może zwolnić pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim; „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Natomiast wyjątek stanowią sytuacje kiedy, któryś z czynów kwalifikujących do wypowiedzenia z winy pracownika zostanie popełniony w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Radca prawny Olsztyn - Katarzyna Borowa

Zwolnienie dyscyplinarne konsekwencje dla pracownika

Podstawową i najbardziej dotkliwą konsekwencją zwolnienia dyscyplinarnego jest zwolnienie w trybie natychmiastowym. Utrata pracy polega na rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ze zwolnieniem dyscyplinarnym związany jest też wpis do akt pracownika. Świadectwo pracy zawierające wpis o zwolnieniu w trybie dyscyplinarnym bardzo utrudnia poszukiwanie pracy, negatywnie wpływając na wizerunek. Osoba zwolniona w trybie dyscyplinarnym nie ma obowiązku informowania nowego pracodawcy o tym fakcie. Jeśli zostałeś zwolniony dyscyplinarnie, prawo do zasiłku w urzędzie pracy nabędziesz po upływie 180 dni od dnia rejestracji. Okres pobierania zasiłku zostaje też skrócony o ten czas.

Warto jednak spróbować porozumieć się z pracodawcą tak, aby naprawić wyrządzone przez siebie szkody i odejść z pracy za porozumieniem stron bez wpisu o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy. Poszukiwanie pracy będzie o wiele łatwiejsze bez tzw. wilczego biletu. Należy mieć świadomość tego, że wpis ten będzie towarzyszył Ci do końca życia. Nie zniknie nigdy. Warto spróbować ugodowo zamknąć sprawę zwolnienia.

Zostałeś zwolniony dyscyplinarnie, ale się z tym nie zgadzasz. Czy są możliwości odwołania od tej decyzji?

W przypadku rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym pracodawca ma obowiązek przedstawienia tego na piśmie. Pismo powinno zawierać uzasadnienie decyzji oraz informację o możliwości odwołania się do sądu pracy. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego z powodów, o których pracodawca wiedział ponad miesiąc przed dniem rozwiązania umowy o pracę, jest to niezgodne z prawem. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić za porozumieniem stron z wypowiedzeniem lub bez okresu wypowiedzenia. Jeśli zwolnienie dyscyplinarne pracownika nastąpiło na skutek nieprawdziwych lub niedokładnych informacji, pracownik ma prawo odwołania się do sądu pracy. W przypadku wygranej sprawy może starać się o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach. na to samo stanowisko. Można też żądać zasądzenia odszkodowania. Czas na odwołanie się do sądu pracy to 21 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Czy zwolnienie dyscyplinarne ma wpływ na prawo do emerytury i staż pracy?

Zwolnienie dyscyplinarne nie wpływa niekorzystnie na prawo do emerytury lub naliczanie długości stażu pracy. Pracodawca musi uwzględnić fakt, że zwolnienie nie może nastąpić u pracownika w okresie przedemerytalnym (pozostały mu 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego). Jeśli przepracowane lata umożliwią mu nabycie praw emerytalnych wraz z wiekiem, to są to pracownicy podlegający szczególnej ochronie. Może jednak zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Upadłość konsumencka - zwróć się do Radcy Prawnego

Poszukiwanie nowej pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym

Fakt zwolnienia z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika może znacznie utrudniać podjęcie nowej pracy. Nie znaczy, że nie jest to niemożliwe. W procesie rekrutacji bardzo często padają pytania o powody rozwiązania umowy z poprzednimi pracodawcami. Pomimo tego, że nie ma obowiązku informowania o zwolnieniu dyscyplinarnym, warto postawić na szczerość. Fakt ten wyjdzie w momencie, kiedy trzeba będzie przedstawić nowemu pracodawcy dokumenty. Na świadectwie pracy taka informacja będzie zawarta. Wprawdzie w CV nie ma konieczności wpisywania powodów rozwiązania umów o pracę, zawiera się tylko informacje ogólne o poprzednich miejscach zatrudnienia i okresach pracy. Nie warto również zatajać ostatniego miejsca pracy, ponieważ w trakcie procesu zatrudnienia kadry będą sprawdzać prawa pracownika np. do obliczenia wymiaru urlopu. Informacje takie widnieją też w ZUS-ie. Jeśli kłamstwo wyjdzie na jaw, pogorszy to tylko sytuację i spowoduje ograniczone zaufanie już na początku kariery w nowym miejscu pracy.

Z pewnością rozmowa z nowym potencjalnym pracodawcą nie będzie łatwa, ale lepiej postawić na szczerość. Warto szczerze opowiedzieć o powodach, które zakończyły się na rozwiązaniu umowy ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Należy przyznać się do błędu, okazując tym samym dojrzałe podejście do swoich potyczek. Oczernianie byłego pracodawcy nie nie da, jedynie może pogorszyć Twoją sytuację. Najlepiej mówić jak najmniej o pracodawcy a jak najwięcej o sobie. Jeśli nie odwołałeś się do sądu pracy, oznacza to, że eks pracodawca postąpił słusznie. Warto więc przyznać się do popełnionych błędów. Kłamstwo ma krótkie nogi. Pracodawcy zawsze mogą o Tobie porozmawiać przez telefon, więc tylko droga prawdy jest słuszna.

Inną opcją jest rozważenie założenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli masz głowę pełną pomysłów, jesteś dobrym fachowcem w swojej dziedzinie, warto rozważyć taką formę zarobkowania.

Zwolnienie dyscyplinarne z pewnością jest bardzo stresującym przeżyciem. Warto na taką sytuację spojrzeć z innej strony. Spróbować wyciągnąć z tego, co Cię spotkało odpowiednie wnioski. Na pewno daje Ci to pewną wiedzę o sobie. Nauczy radzenia sobie w sytuacjach o głębokim podłożu stresowym. Nauczy także kreatywnego myślenia, krytycznego spojrzenia na siebie i przede wszystkim wzmocni. Stworzy też nowe możliwości rozwoju, do których mogłoby nigdy nie dojść, gdyby nie utrata pracy.

Prawnik Olsztyn pomoże frankowiczom

Pomoc prawna

W przypadku, kiedy czujesz, że zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika nastąpiło niesłusznie. Kiedy jesteś zdecydowany do dochodzenia swoich racji przed sądem pracy, a nie potrafisz ubrać ich w język prawny, jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Jeśli jesteś pracodawcą i nie jesteś pewien czy zwolnienie dyscyplinarne pracownika spełnia wszelkie wymagania Kodeksu Pracy. Kancelaria Radców Prawnych Borowa & Ćwiekowska jest do Twoich usług. Znajdziesz nas na stronie https://www.bckancelaria.pl/.

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu