Prawo medyczne i farmaceutyczne - Kancelaria Prawna

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Radca prawny w Olsztynie – Prawo medyczne i farmaceutyczne

Polski rynek usług medycznych jest jednym z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Dynamika branży na przełomie ostatnich kilku lat wymusza konieczność zabezpieczenia interesów Stron. Kancelaria Radców Prawnych Borowa & Ćwiekowska z siedzibą w Olsztynie odpowiada na bieżące potrzeby prawne sektora farmaceutycznego, a także szeroko rozumianej gałęzi z zakresu prawa medycznego. Dotyczą one w szczególności kwestii legalności poszczególnych przedsięwzięć w różnych obszarach medycyny, a także odpowiedzialności za zdarzenia niepożądane. Do powyższych zaliczamy odpowiedzialność zawodową lekarzy, błędy medyczne, czy tajemnicę lekarską etc.

Prawo medyczne i farmaceutyczne to dziedzina, w której łączą się normy prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, jak również prawa administracyjnego. W oferowanym zakresie specjalizacji uwzględnić należy także sytuacje mogące powodować różnego rodzaju spory i nieporozumienia w obrębie zarządzania zakładami leczniczymi, a także finansowania służby zdrowia. Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię Borowa & Ćwiekowska zapewnia swoim klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym fachowe wsparcie na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Radca Prawny w Olsztynie –  specjaliści w prawie farmaceutycznym i medycznym

Świadczone przez Kancelarię usługi prawne zawsze dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów. Naszym celem jest zapewnienie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, dlatego każdą sprawę poddajemy wnikliwej analizie. Spraw z zakresu prawa medycznego pojawia się coraz więcej, głównie z powodu rosnącej świadomości pacjentów, a także stale zmieniających się procedur oraz zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników służby zdrowia. Tylko wykwalifikowani specjaliści są w stanie skutecznie odpowiedzieć na potrzeby nieustannie zmieniających się przepisów i rozporządzeń. Zespół naszej Kancelarii stale się rozwija i podnosi swoje umiejętności, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Zaufanie jakim obdarzają nas Klienci stanowi dla nas najlepszą motywację.

Naszych klientów reprezentujemy w:

  • konsultacje i doradztwo prawne z zakresu prawa medycznego; w szczególności regulacji prawnych określających zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych oraz realizowania świadczeń zdrowotnych, zasad odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych oraz prawnych uwarunkowań rozwoju medycyny
  • sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, przekształcania i minimalizowania kosztów
  • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresu organizacji pracy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, np. prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, zasad sporządzania i wystawiania recept lekarskich, schematu praktycznego postępowania stanowiącego ochronę w/w osób przed poniesieniem potencjalnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej za niedołożenie należytej staranności w procesie leczenia
  • reprezentowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w postępowaniach sądowych i pozasądowych w sporach z udziałem pacjentów, lekarskiego lub pielęgniarskiego samorządu zawodowego, jednostek organizacyjnych NFZ
  • reprezentowanie w postępowaniach cywilnych i obrona w sprawach karnych z tytułu błędów medycznych popełnionych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  • reprezentowanie w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
  • sporządzanie odwołań od decyzji NFZ
  • reprezentacja przed sądami, organami administracji publicznej (w tym ZUS i US) oraz Państwową Inspekcją Pracy
  • opracowanie regulacji wymaganych na gruncie RODO

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu