Katarzyna Borowa – o wygrywaniu spraw. - Kancelaria Prawna

Katarzyna Borowa – o wygrywaniu spraw.

Katarzyna Borowa – o wygrywaniu spraw.

Jako radca prawny, mediator sądowy, członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Olsztynie oraz założyciel Kancelarii Radcy Prawnego w
Olsztynie, dysponuje wieloletnią praktyką zawodową w zakresie
świadczenia usług prawnych.

Radca Prawny Katarzyna Borowa

Droga do sukcesu w tym zawodzie nie jest wbrew pozorom usłana różami.
Wykształcenie prawnicze nie należy do najłatwiejszych kierunków,
albowiem wymaga dużego zaangażowania zarówno jeżeli chodzi o „wkuwanie
na pamięć” kodeksów jak i zdobywanie praktyki zawodowej, która w tym
zawodzie jest kluczowa. Dobry prawnik powinien nie tylko orientować się
w obowiązujących przepisach prawa, ale przede wszystkim powinien
wiedzieć jak przepisy te właściwie stosować w okolicznościach konkretnej
sprawy. Odpowiednio obrana strategia procesowa pozwala niekiedy wygrać
sprawę, która z początku skazana była na przegraną. Satysfakcja z
osiągniętego sukcesu daje jeszcze większą motywację do działania i
dalszego rozwoju zawodowego. A kiedy przy tym sędzia uzasadniając swoje
rozstrzygnięcie parafrazuje żywcem słowa pełnomocnika dodając „racje
miał pełnomocnik, że (…)”, „słusznie Pani Mecenas zauważyła, iż (…)”,
„istotny dla sprawy okazał się dowód przedłożony przez pełnomocnika w
postaci (…)” ect., człowiek rośnie jeszcze bardziej i promienieje od
środka, co by na zewnątrz nie okazywać emocji i wyjść z tą samą pokerową
twarzą.

Każda sprawa, większa i mniejsza, jest równie ważna, dlaczego?

Bo za każdą stoi człowiek, któremu się pomaga. Sprawy, którymi zajmuje się na
co dzień wywierają istotny wpływ w sferze majątkowej, zawodowej,
rodzinnej czy emocjonalnej. Od podjętych przeze mnie decyzji i działań,
zależą ważne interesy moich Klientów.

Radcowie prawni nie dawno obchodzili swoje święto, albowiem dzień 6
lipca jest Dniem Radcy Prawnego. Będąc w zaszczytnym gronie tej
prawniczej grupy zawodowej, postanowiłam przybliżyć Państwu czym zajmuje
się radca prawny oraz co go wyróżnia od adwokata?

Wiele osób szukających pomocy prawnej w Olsztynie myli te dwa zawody
zastanawiając się czy „radca prawny może reprezentować Klienta przed
sądem?”, „czy radca prawny może być obrońcą w sprawie karnej?”„czy
adwokat może być radcą prawnym?”

Wśród adwokatów i radców prawnych pytania te mogą wywoływać uśmiech na
twarzy, jednak świadczą one o tym, jak trudno jest potencjalnym klientom
znaleźć odpowiednią dla swoich potrzeb pomoc prawną.

Dobry Prawnik w Olsztynie - radca prawny, adwokat

Radca prawny, prawnik, a może adwokat?

Niektórzy klienci szukając pomocy prawnej zmiennie posługują się
pojęciami „radca prawny ”, „prawnik ”, „adwokat”,
wychodząc z założenia, że każdy z wymienionych tytułów posiada tożsame
uprawnienia. Ale czy na pewno tak jest?

Zawód radcy prawnego i adwokata są zawodami pokrewnymi w zakresie swoich
kompetencji zawodowych. Natomiast prawnikiem jest osoba, która ukończyła
wyższe magisterskie studia prawnicze. Uzyskanie przez nią tytułu magistra daje dopiero możliwość przystąpienia do egzaminu na aplikację prawniczą uprawniającą do wykonywania zawodu min. radcy prawnego lub
adwokata. Tak więc osoba, która legitymuje się jedynie tytułem prawnika
nie posiada wystarczających uprawnień do świadczenia tych samych usług
prawnych co w/w zawody.

 

Zawód zaufania publicznego

Zawody radcy prawnego i adwokata nie różnią się niczym w zakresie swoich
kompetencji zawodowych i świadczonych usług prawnych.
Zarówno radca prawny jak i adwokat uprawniają do reprezentowania
Klientów przed wszystkimi sądami i organami  władzy publicznej, w
każdego rodzaju sprawach (cywilnych, rodzinnych, karnych,
administracyjnych itd.). Oba tytuły zawodowe są równoważne i znajdują
się pod ochroną prawną.  To oznacza, że mogą ich używać wyłącznie osoby
z określonymi kwalifikacjami, wpisane na listę samorządu zawodowego
radców prawnych. Żeby uzyskać te uprawnienia należy
ukończyć 5-letnie magisterskie studia prawnicze oraz 3-letnią aplikację
radcowską lub adwokacką, a następnie zdać egzamin zawodowy
przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawody zaufania
publicznego charakteryzują się również tym, ze osoby je wykonywające
powinny cechować się nieskazitelnym charakterem oraz dawać rękojmię
prawidłowego wykonywania zawodu.

Skuteczny Prawnik w Olsztynie, Adwokat, radca prawny?

Z powyższego wynika zatem, że różnica między adwokatem, a radcą prawnym
jest niewielka, to pokrewne zawody. Mimo tych wszystkich podobieństw są
to jednak dwie całkowicie odrębne profesje, stanowiące o przynależności
do różnych samorządów zawodowych. Na sali sądowej można rozpoznać kto
jest kim, albowiem adwokaci noszą togi z zielonym żabotem, zaś radcowie
prawni – z niebieskim.

Podobieństwa i różnice

Zasadnicza rozbieżność pomiędzy tymi zawodami to podstawa świadczenia
usług. Radca prawny może wykonywać zawód na podstawie umowy
cywilnoprawnej w kancelarii radcy prawnego, jako wspólnik spółki lub w
ramach stosunku pracy.  Natomiast adwokat nie może zostać zatrudniony
i pozostawać w stosunku pracy. Różnica zatem jest taka, że z adwokatem
możemy zawrzeć jedynie umowę zlecenia natomiast z radcą prawnym także
umowę o pracę.

Zarówno radca prawny jak i adwokat zobowiązani są do przestrzegania
kodeksów etyki zawodowej, które są bardzo restrykcyjne i nakładają
konkretne obowiązki w zakresie współpracy z Klientami. Najważniejszym z
nich jest nieograniczony w czasie obowiązek ścisłego przestrzegania
tajemnicy zawodowej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia Klienta, który
przychodzi do kancelarii radcy prawnego i zwierza się ze swoich
problemów, poruszając często tematy bardzo osobiste lub nawet wstydliwe.
Realizacja tego obowiązku polega więc na zachowaniu w tajemnicy
wszystkich informacji dotyczących klienta i jego spraw, zarówno tych
pozyskanych bezpośrednio od niego, jak i pochodzących od innych
uczestników postępowania. Tajemnica zawodowa obejmuje również wszelkie
tworzone przez radcę prawnego pisma, dokumenty oraz korespondencję
powstałą w związku ze świadczeniem usług prawnych.  Ochrona interesów
klienta jest na tyle istotna, że co do zasady radca prawny ma obowiązek
odmowy ujawnienia informacji o kliencie nawet organom państwa.

Adwokat Olsztyn

Pomoc radcy prawnego

Reasumują powyższe, należy podkreślić, iż Klient, który zdecyduje się
skorzystać z usług radcy prawnego zyskuje fachową pomoc prawną od osoby
z pełnym przygotowaniem zawodowym i kompletem uprawnień, która może
zarówno udzielić porady prawnej, sporządzić pismo lub inny akt prawny,
jak również kompleksowo zająć się obsługą prawną sprawy i reprezentować
Klienta przed sądami i organami władzy publicznej, we wszystkich
rodzajach spraw, w tym również jako obrońca w sprawie karnej.

Pomoc prawna radcy prawnego jest zabezpieczeniem w wielu sytuacjach
biznesowych i prywatnych. Koszty jego usług są zwykle wielokrotnie
niższe niż koszty złych decyzji i nieznajomości prawa.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy profesjonalne usługi
prawne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Podstawą
świadczenia tych usług jest rozmowa z Klientem, rzetelne
przeanalizowanie dokumentów oraz wszystkich zagadnień prawnych, a
następnie ustalenie najkorzystniejszego rozwiązania i wdrożenie
odpowiednich działań.
W opisany powyżej sposób zajmujemy się prowadzeniem spraw cywilnych,
rodzinnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych. Wachlarz ofert
oraz możliwości współpracy jest obszerny i zawsze dostosowany pod
konkretne potrzeby Klienta.

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu