Prawo administracyjne - Kancelaria Prawna

Prawo administracyjne

  • reprezentacja przed urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami ZUS i US
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej
  • sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych i deweloperskich
  • obsługa inwestorów w zw. z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu