Prawo administracyjne - Kancelaria Prawna

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to jedna z najbardziej rozbudowanych i skomplikowanych gałęzi prawa, dlatego przy podejmowaniu różnego rodzaju czynności prawnych pomoc profesjonalnego pełnomocnika bywa nieodzowna. Kancelaria działająca na terenie Olsztyna, swoim zasięgiem obejmująca całe województwo warmińsko-mazurskie oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego na najwyższym poziomie. W jakich sytuacjach może nas reprezentować prawnik? Praktycznie we wszystkich czynnościach, których nie możemy lub nie potrafimy dokonać samodzielnie. Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego może dotyczyć reprezentowania przed urzędami i organami administracji publicznej (m.in. takie instytucje jak ZUS czy Urząd Skarbowy), postępowania przez sądami administracyjnymi i Samorządowym Kolegium odwoławczym, czy też w przypadku działań związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Kancelaria Radców Prawnych Borowa & Ćwiekowska świadczy na terenie Olsztyna usługi w zakresie pomocy prawnej m.in. w sprawach deweloperskich oraz w przypadku inwestycji budowlanych osób fizycznych. Porady prawne obejmują również sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz przygotowanie zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, czy też sporządzanie skarg w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Prawo administracyjne dotyczy praktycznie każdego człowieka, dlatego właśnie pomoc prawna może okazać się przydatna w każdym momencie. Kiedy możemy zwrócić się o pomoc do prawnika? Praktycznie w każdej sytuacji, kiedy pojawia się konieczność podjęcia określonych działań prawnych. W przypadku niekorzystnej dla nas decyzji uprawnionego organu możemy skorzystać pomocy przy sporządzeniu odwołania, pomoc może okazać się również przydatna, gdy pojawiają się problemy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Praktycznie każda czynność związana z kontaktami z organami administracji państwowej, czy samorządu terytorialnego to właśnie działania oparte na prawie administracyjnym, w związku z czym profesjonalna pomoc prawna może okazać się przydatna.

  • reprezentacja przed urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami ZUS i US
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej
  • sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych i deweloperskich
  • obsługa inwestorów w zw. z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu