Windykacja należności - Kancelaria Prawna

Windykacja należności

  • prowadzenie spraw o zapłatę przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej
  • przedsądowa windykacja należności
  • prowadzenie negocjacji i mediacji celem spłaty zadłużenia lub restrukturyzacji długu
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • sprawy o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska)
  • reprezentacja klientów w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub restrukturyzacyjnym dłużnika
  • sporządzanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (np. oszustwa)

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu