Obsługa firm - Kancelaria Prawna

Obsługa firm

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, przekształcania i minimalizowanie kosztów
 • rejestracja działalności gospodarczej, w tym tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz oddziałów
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki (m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów) oraz reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi
 • obsługa prawna przy zakładaniu stowarzyszeń oraz fundacji
 • windykacja należności
 • kompleksowa obsługa prawna oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji biznesowych
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów
 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników Klientów z wybranych dziedzin prawa
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu