Obsługa firm - Kancelaria Prawna

Obsługa firm

Kancelaria działa znając prawo i zgodnie z jego literą – Obsługa Prawna Firm Olsztyn

Radca prawny założył kancelarię, która obsługuje Olsztyn oraz warmińsko-mazurskie. Obsługa firm jest jednym z działań takiej kancelarii. Porady prawne dla firm są oferowane regularnie, przez cały długi rok. Prawnik jest zaradny i chętnie działa na rzecz firm różnej wielkości. Solidność jest ważna, podobnie jak wiedza oraz doświadczenie. Kancelaria radcy prawnego znana jest z działań solidnych, rzetelnych oraz terminowych. Pomoc prawna jest oferowana zgodnie z umową spisaną z firmą. Obsługa firm jest bardzo ważnym działaniem takiej firmy, realizowanym od samego początku istnienia kancelarii.

Firma z dobrą obsługą prawną

Obsługa prawna to konieczność. Żadna firma nie jest w stanie funkcjonować bez obsługi tego rodzaju. Kancelaria doradza jaka będzie najbardziej korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę. Pomaga zarejestrować działalność gospodarczą, otwiera oddziały firm, opracowuje dokumentację spółek, akty założycielskie i regulaminy. Obsługa prawna jest pomocna przy zakładaniu stowarzyszeń czy fundacji również jest oferowana. Windykacją należności kancelaria także się zajmuje. Kompleksowa obsługa prawna oraz opracowywanie dokumentacji to stałe działanie. Kancelaria opiniuje oraz negocjuje umowy gospodarcze, sporządza opinie prawne i prowadzi wszelkie negocjacje oraz mediacje biznesowe. Doradztwo prawne jest oferowane w dziedzinie likwidacji podmiotów prawnych. Wszelkie regulaminy, umowy, statuty oraz aneksy do umów są sporządzane. Profesjonalni prawnicy reprezentują klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych. Klient może uzyskać reprezentację podczas postępowań likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jest to doskonałe i solidne działanie, a firmy często wynajmują kancelarię na wiele lat. Dzięki niej mogą spokojnie rozwijać działalność i uniknąć jakichkolwiek problemów prawnych. Obsługa firm stała się jednym z najważniejszych działań kancelarii BC, świadczonym od lat, starannie, zgodnie z kodeksami oraz rozporządzeniami.

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, przekształcania i minimalizowanie kosztów
 • rejestracja działalności gospodarczej, w tym tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz oddziałów
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki (m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów) oraz reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi
 • obsługa prawna przy zakładaniu stowarzyszeń oraz fundacji
 • windykacja należności
 • kompleksowa obsługa prawna oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji biznesowych
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów
 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników Klientów z wybranych dziedzin prawa
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu