Prawo rodzinne - Kancelaria Prawna

Prawo rodzinne

 • reprezentowanie Klientów w sprawach ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa)
 • sprawy związane z podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej
 • sprawy o zasądzenie alimentów (ustanowienie, podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli
 • sprawy związane z regulowaniem kontaktów z dziećmi
 • sprawy z zakresu przysposobienia
 • sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami
 • sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych między konkubentami
 • mediacje małżeńskie i konkubenckie

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu