Prawo rodzinne - Kancelaria Prawna

Prawo rodzinne

Skuteczny radca prawny w Olsztynie – Prawo rodzinne

Czasami rodzina zmienia się, rodzice rozwodzą się i mają zamiar układać życie osobno, kończą wspólne życie, ale muszą to ustalić w sposób zgodny z przepisami. Radca prawny działa solidnie, pomaga każdemu klientowi, który ma problem z rozwodem. Olsztyn jest terenem jego działania. Porady prawne są udzielane solidnie, w sposób zgodny z regułami prawniczej profesji, podobnie powstają różne dokumenty. W kancelarii pracuje niejeden prawnik, a każdy ma swoje grono klientów, którzy mu zaufali w pełni. Prawnicy pomagają klientom, którzy zamieszkują Olsztyn lub województwo warmińsko-mazurskie. Pozostają do ich dyspozycji, pobierając za swoje usługi opłatę według określonego taryfikatora usług danej kancelarii.

Jaka pomoc prawna dla rodzin?

Podczas rozwodu potrzebna jest pomoc profesjonalnego prawnika, który ma wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie. Prawnik napisze pozew, będzie z klientem w sądzie. Prawo rodzinne to jego dziedzina działalności. Rozwody i alimenty są ze sobą nierozdzielnie związane. Jeśli rodzina ma dzieci to muszą one dostać pomoc w postaci alimentów. Dzięki nim można żyć spokojnie i mieć pieniądze na życie. Do utrzymania dzieci muszą przyczyniać się obydwoje rodzice, łożąc na ich jedzenie, mieszkanie, szkołę i wszystkie inne potrzeby. Dzieci muszą zawsze dostać to, co jest dla nich najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa. Bez pieniędzy mowy nie ma o takim utrzymaniu. Samodzielnie trudno poradzić sobie w sądzie. Prawnik wspiera i pomaga każdego klienta, daje mu poczucie bezpieczeństwa oraz wszelką pomoc. Jest to najważniejsza sprawa, bez której nie da się spokojnie funkcjonować. Jeśli małżeństwo nie ma dzieci to rozwód jest łatwiej przeprowadzić, nie ma konieczności ustalania alimentów, ale jest podział majątku – wspólnego mieszkania, jego wyposażenia, innych ruchomości oraz nieruchomości. Nie jest to bynajmniej łatwa sytuacja, trudno jest sobie z nią poradzić i zadbać o to, co najważniejsze dla każdego klienta – o pokojowe zakończenie danego związku, o podział tego, co należało do małżeństwa.

W prawie rodzinnym zajmujemy się:

 • reprezentowanie Klientów w sprawach ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa)
 • sprawy związane z podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej
 • sprawy o zasądzenie alimentów (ustanowienie, podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli
 • sprawy związane z regulowaniem kontaktów z dziećmi
 • sprawy z zakresu przysposobienia
 • sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami
 • sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych między konkubentami
 • mediacje małżeńskie i konkubenckie

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu