Prawo cywilne - Kancelaria Prawna

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jeden z działów polskiego prawa. Sprawami z prawa cywilnego zajmuje się wiele osób. Kancelaria BC działa od lat. Olsztyn oraz warmińsko-mazurskie są obszarami działania tej profesjonalnej kancelarii. Prawnik oraz radca prawny mają sporo pracy. Co robią specjaliści? Porady prawne, przygotowanie pism i pozwów, reprezentowanie klientów w sądzie to ich działania.

Pełen profesjonalizm, czyli BC Kancelaria w Olsztynie

Kancelaria to miejsce zatrudniające profesjonalnych prawników oraz radców prawnych, a kodeks cywilny to jeden z najczęściej stosowanych dokumentów w pracy tej specjalistycznej firmy. Prawnicy mają wiedzę oraz doświadczenie, wiedzą jak takie sprawy prowadzić oraz dbają o dobro klienta. Dochowują staranności i rzetelności, działają zgodnie z kodeksem etyki zawodowej.

Jakie są sprawy cywilne?

Mogą to być różnorodne sprawy o zapłatę wnoszone przez klientów. Prawo spadkowe to postępowania związane z nabyciem spadku, działem spadku czy sprawami o zachowek. Ochrona dóbr osobistych to także cenne działanie, podobnie jak roszczenia reklamacyjne z tytułu rękojmi oraz gwarancji. Do tego sprawy z prawa nieruchomości, czyli na przykład ustanowienie i zniesienie służebności, rozgraniczenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, sprawy o eksmisję. Postępowanie upominawcze i nakazowe także jest przeprowadzane. Prawo zobowiązań to analiza oraz redagowanie umów zobowiązaniowych – klienci nie potrafią ich spisać, ale prawnik zrobi to dla nich, wyręczając ich za odpowiednią zapłatą z taryfikatora. Prawnicy przygotowują, opiniują oraz negocjują różnorodne umowy i spisują aneksy do umów. Czasami prawnicy podejmują się prowadzenia spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej. Ponadto pomagają dochodzić wierzytelności i spisują wnioski egzekucyjne czy też spisują przedsądowe wezwania do zapłaty. Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych jest codziennością. Prawo cywilne to jeden z działów polskiego prawa, a sprawy w ramach tego prawa są bardzo częste. Klienci mają różnorodne problemy oraz potrzebę wsparcia.

 • sprawy o zapłatę
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek
 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych
 • roszczenia reklamacyjne z tytułu rękojmi i gwarancji
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję
 • postępowanie upominawcze i nakazowe
 • prawo zobowiązań: analiza i redagowanie umów zobowiązaniowych
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu