Prawo cywilne - Kancelaria Prawna

Prawo cywilne

 

 • sprawy o zapłatę
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek
 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych
 • roszczenia reklamacyjne z tytułu rękojmi i gwarancji
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję
 • postępowanie upominawcze i nakazowe
 • prawo zobowiązań: analiza i redagowanie umów zobowiązaniowych
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu