Prawo pracy - Kancelaria Prawna

Prawo pracy

  • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • sprawy o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • reprezentacja pracodawcy przed sądami, organami administracji publicznej i Państwową Inspekcją Pracy
  • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z  uwzględnieniem zwolnień grupowych
  • projektowanie umów o pracę, klauzul o ochronie danych osobowych, umów o zakazie konkurencji
  • sporządzanie regulaminów i statutów oraz projektów innych dokumentów

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu