Prawo karne - Kancelaria Prawna

Prawo karne

  • obrona w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych
  • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą, Policją, Żandarmerią Wojskową
  • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, zmiana sposobu odbywania kary, o zatarcie skazania
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym, działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  • sporządzanie pism w postępowaniu karnym:  apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu