Prawo karne - Kancelaria Prawna

Prawo karne

Solidna kancelaria prawna w Olsztynie

BC kancelaria prawna pomaga osobom potrzebującym pomocy, także tym, które złamały prawo. Prawo karne to jeden z działów prawa. Radca prawny pomaga klientom. Obszar jego działania to Olsztyn oraz warmińsko-mazurskie. Porady prawne są udzielane przez ekspertów, a pomoc obejmuje także reprezentowanie oskarżonego w sądzie podczas rozprawy sądowej. Kancelaria pracuje solidnie, a prawnik wie, że musi pracować solidnie, rzetelnie, najlepiej, jak to możliwe. Każdemu należy się pomoc prawna i uczciwy proces. Na prawników z tej kancelarii można zawsze liczyć. Sprawa w sądzie to najważniejszy moment pracy prawnika – przygotowuje się do obrony oskarżonego, zbiera dokumentację, spisuje wszelkie argumenty. Jego praca jest mrówcza, wymaga przygotowań, ale daje całkiem dobre efekty. Dobre przygotowanie przed rozprawą decyduje o wyniku takiego procesu.

Prawo Karne – Oskarżenia oraz obrona

Prawnicy pomagają bronić sprawcę przestępstwa w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia – np. ktoś uszkodził cudzą własność i został oskarżony przez właściciela o popełnienie takiego wykroczenia. Nieobce są mu także sprawy karnoskarbowe, w sytuacji, gdy klient oskarżony jest np. o zatajanie dochodów i płacenie części podatków. Jego rolą jest reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym. Zajmuje się także sprawami o odroczenie i zawieszenie wykonania kary czy też przerwę w wykonywaniu kary. Ważne są też sprawy o zmianę sposobu odbywania kary oraz o zatarcie skazania. Prawnik może być też pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego, sporządza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego rolą jest także sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz pism w postępowaniu karnym takich, jak apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania. Wszystkie sprawy prowadzone są solidnie, rzetelnie, w sposób rzeczowy. Wysoka jakość pracy takich prawników ma znaczenie. Niejedna osoba może liczyć na wsparcie oraz pomoc prawnika. Wystarczy określić potrzebę, porozmawiać, zapłacić i prawnik podejmie się działania na rzecz danej osoby.

  • obrona w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych
  • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą, Policją, Żandarmerią Wojskową
  • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, zmiana sposobu odbywania kary, o zatarcie skazania
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym, działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  • sporządzanie pism w postępowaniu karnym:  apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu