Prawo rodzinne – co warto o nim wiedzieć? - Kancelaria Prawna

Prawo rodzinne – co warto o nim wiedzieć?

Prawo rodzinne – co warto o nim wiedzieć?

Prawo rodzinne to jedno z najbardziej obszernych i najbardziej dopracowanych rodzajów prawa w Polsce. Wiąże ze sobą kilka rodzajów prawa i stanowi fundamentalne znaczenie w życiu społecznym. Jest to zbiór norm i zasad prawnych, które regulują oraz wskazują stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między małżonkami i ich krewnymi. Dotyczy także stosunków wynikających z kurateli, opieki nad nieletnimi oraz przysposobienia. Prawo rodzinne i opiekuńcze oparte jest na Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym uchwalonym w 1964 roku (kodeks ten od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany). Wszelkie aspekty dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego uregulowane są również i zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także innych, licznych aktach ustawowych oraz przepisach międzynarodowych.

Kancelaria  Borowa&Ćwiekowska , to zespół fachowców, posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego. W Skuteczny i szybki sposób pomagamy rozwiązywać wszelkie problemy związane z nieprawidłowościami i nieprzestrzeganiem ogólnie przyjętych norm.

Adwokat Olsztyn

Co to jest prawo rodzinne i czym się zajmuje?

Prawo rodzinne, to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, który wprowadza regulacje dotyczące stosunków prawnych w rodzinie (zarówno majątkowych jak i niemajątkowych), jej istnienia oraz funkcjonowania. Regulacje te dotyczą także stosunków wewnątrz rodzinnych jak i tych związanych z osobami trzecimi.

W Polsce postanowienia związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny oraz inne ustawy szczegółowe. Traktat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej posiada także własną regulację praw rodzinnych, gdzie w II rozdziale zawarte zostało prawo do założenia rodziny oraz zawarcia związku małżeńskiego. Widnieją tam także ustalenia dotyczące zakazu dyskryminacji, różnorodności kulturowej, religijnej oraz językowej, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, praw dziecka, ochrony życia rodzinnego oraz zawodowego. Prawa te w sposób wyrazisty zostały także mocno rozwinięte w kontekście praw człowieka.

Podstawowe pojęcia, które w nierozerwalny sposób związane są z działaniami, założeniami i ustaleniami prawa rodzinnego, to:

– władza rodzicielska,

– kuratela,

– adopcja,

– opiekun,

– obowiązek alimentacyjny,

– prawo małżeńskie.

W tym miejscu należy nadmienić, iż to właśnie prawo rodzinne zawiera normy prawne, które regulują różne kwestie związane z między innymi: obowiązkiem zachowania wierności małżeńskiej, współdziałania małżonków dla dobra rodziny czy prawidłową opieką nad dzieckiem. Przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jasno określają prawa i obowiązki każdego członka rodziny – są to między innymi, obowiązek posłuszeństwa dzieci względem swoich rodziców. Prawo rodzinne dokładnie precyzuje także wszelkie kwestie związane z małżeństwem i sposobem jego zawarcia, które mogą dać podstawy do jego unieważnienia, posiada również regulacje dotyczące wspólnoty majątkowej, by w przypadku rozwodu nie było żadnych niezgodności.

Skuteczny Prawnik w Olsztynie, Adwokat, radca prawny?

W jakim celu zostało stworzone prawo rodzinne?

Głównym celem ustaleń wynikających z prawa rodzinnego jest ułożenie i zachowanie porządku norm oraz zasad panujących w życiu społecznym oraz rodzinnym. Poprzez ustanowienie zbioru praw wynikających z kodeksu, każdy obywatel ma obowiązek przystosowania się do nich. Dzięki temu możliwe jest zachowanie odpowiedniej ochrony podmiotów prawa rodzinnego oraz opiekuńczego.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności, barku porozumienia między stronami osób ze sobą spokrewnionych (w sprawach takich, jak: opieka nad dzieckiem, sprawy alimentacyjne, podział majątku) należy bezwzględnie stosować się do rozporządzeń wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Można także skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika lub radcy prawnego, który w profesjonalny sposób pomoże rozwiązać każdy konflikt i doprowadzi sprawę do końca.

Jakie istnieją i czym się charakteryzują zasady prawa rodzinnego?

Rodzina to najważniejsza, najmniejsza i najstarsza forma życia społecznego. Regulacje zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mają za zadanie przede wszystkim chronić prawa i wskazywać obowiązki każdego członka rodziny oraz każdego innego obywatela podlegającego pod dyrektywy tego prawa. Do najważniejszych zasad prawa rodzinnego i opiekuńczego można zaliczyć następujące normy:

– zasada dobra dziecka – jest to najważniejsza zasada, która została zapisana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Prawo jasno nakazuje ochronę dziecka i służyć jego dobru oraz rozwojowi. Dziecko postawione jest na samym szczycie piramidy rodzinnej, oznacza, to, że wszelkie działania podejmowane przez rodziców/opiekunów prawnych lub państwo muszą uwzględniać i mieć na celu przede wszystkim jego dobro.

– zasada dobra (ochrony) rodziny – zasada ta mówi o tym, że prawo rodzinne posiada jedno podstawowe zadanie, które polega na ochronie rodziny przed jej rozpadem. Wówczas przy wystąpieniu jakiegokolwiek konfliktu, kończącego sprawę rozwodem, kończy się rola prawa rodzinnego, a zaczyna obowiązywać prawo karne.

– zasada monogamii – zasada, która mówi o wierności małżeńskiej. Monogamia to najpopularniejszy rodzaj związku małżeńskiego, w którym jedna osoba związana jest na stałe wyłącznie z jednym partnerem.

– zasada równouprawnienia kobiety i mężczyzny oraz trwałości małżeństwa – jest to zasada opiewająca za równością małżonków oraz trwałością związku małżeńskiego. Oznacza to, że zarówno kobieta jak i mężczyzna posiadają takie same prawa wobec dziecka, samych siebie oraz państwa. Zasada ta podlega konieczności udowodnienia winy któregokolwiek z małżonków w przypadku rozwodu.

– zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo – polega na tym, że państwo ma obowiązek zapewnić rodzinie życie w społeczeństwie, w którym respektowane są z góry ustalone normy i zasady, do których każdy obywatel powinien się ustosunkować. Obowiązkiem państwa jest odpowiednie wsparcie oraz zapewnienie najlepszych rozwiązań w celu łagodzenia konfliktów oraz trudnych sytuacji.

Prawnik w Olsztynie? Zapraszamy do kancelarii radców prawnych Katarzyna Borowa

Zakres prawa rodzinnego – rodzaje spraw sądowych – Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

W niektórych przypadkach z zakresu prawa rodzinnego niezbędnym staje się wkroczenie na drogę prawną oraz sądowniczą. Dzieje się tak w przypadku nadania lub odebrania praw rodzicielskich, przysposobienia (adopcji) czy w celu przeprowadzenia rozwodu. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest zaczerpniecie pomocy u specjalistów, którzy bez zbędnych czynności i straty czasu rozwiążą każdy problem. Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska to miejsce, w którym każda osoba dostanie niezbędną pomoc oraz fachową poradę prawną. Rozprawy sądowe dotyczące spraw rodzinnych wynikają często w celu uzupełnienia niezbędnych formalności i uregulowań prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie (głównie załatwiania spraw formalnych dotyczących opieki nad dzieckiem).

Do najczęstszych spotkań przed sądem dotyczących spraw rodzinnych dochodzi z powodów takich, jak ustalenie opłat alimentacyjnych, orzekanie rozwodu oraz ustalenie rodzicielstwa. Nierzadko rozprawy sądowe dotyczą także ograniczenia praw rodzicielskich lub ich odebrania.

W przypadku spraw o alimenty – rozprawa sądowa ma miejsce wówczas, gdy strony nie doszły ze sobą do porozumienia w kwestii ich wysokości oraz częstotliwości. W takim przypadku sąd jasno określa i nakazuje jednej ze stron wywiązywać się z obowiązku opłacania alimentów w określonej kwocie na dane dziecko.

Porady prawne - Radca czy adwokat w Olsztynie?

Pomoc prawnicza w zakresie prawa rodzinnego – najlepszy radca prawny

Kancelaria  Borowa&Ćwiekowska, to miejsce składające się z zespołu specjalistów. Rzetelna i wysoce wykwalifikowana kadra rozwiąże każdy, nawet najtrudniejszy problem prawny dotyczący prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale także każdego innego rodzaju prawa. Doskonała biegłość i znajomość przepisów daje ogromną przewagę i komfort przy każdej rozprawie sądowej. Miejsce to posiada niewyobrażalny potencjał i stanowi doskonały azyl dla osób poszkodowanych oraz pragnących uzyskać należytą pomoc. Oferujemy obsługę prawną na najwyższym poziomie – doradzimy, pomożemy i osiągniemy wspólnie wyznaczony cel. Dla nas nie ma spraw beznadziejnych i sytuacji bez wyjścia, dlatego, że zawsze stajemy po stronie prawa.

Obsługa prawna na najwyższym poziomie – Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

Prawo to szeroko pojęty dział obejmujący zbiór norm i zasad obowiązujących w danym społeczeństwie. Nieprzestrzeganie go lub unikanie odpowiedzialności wynikającej z jego założeń prowadzi do wszczęcia odpowiednich kroków prawnych. Kancelaria Radców prawnych Borowa&Ćwiekowska to instytucja zajmująca się obsługą i pomocą prawną ludziom, którzy z jakichkolwiek przyczyn muszą zaczerpnąć porady prawnika. Specjalizujemy się w każdym rodzaju prawa i mamy za sobą mnóstwo wygranych spraw oraz zadowolonych klientów. Nasze rady są zawsze poparte racjonalnymi argumentami, które wynikają ze znajomości przepisów oraz różnego rodzaju kodeksów. Posiadamy specjalistyczną wiedzę prawniczą i wiemy, jakie kroki należy zastosować w odpowiedniej sytuacji. W zakres naszych działań w obrębie prawa rodzinnego i opiekuńczego wchodzą:

– reprezentacja klientów w sprawach dotyczących stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa),

– sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia,

– sprawy dotyczące ustalenia władzy rodzicielskiej, nałożenia kurateli oraz opieki,

– sprawy dotyczące regulacji kontaktów z dziećmi,

– sprawy związane z adopcja (przysposobieniem),

– sprawy odnośnie opłat alimentacyjnych (ustalenie wysokości, podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),

– sprawy związane z ustaleniem oraz zaprzeczeniem ojcostwa oraz macierzyństwa,

– sprawy dotyczące mediacji małżeńskich oraz konkubenckich,

– sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych pomiędzy konkubentami,

– sprawy dotyczące obowiązku alimentacyjnego miedzy krewnymi oraz małżonkami,

– sprawy związane z podziałem majątkowym po ustaleniu wspólnoty majątkowej.

Prawo rodzinne to szeroko pojęty dział prawny, który obejmuje szereg zagadnień stanowiących prawa oraz obowiązki dotyczące każdego członka społeczeństwa. Naszym zadaniem, jako kancelarii jest pomoc przy nieodpowiednim korzystaniu z nich lub braku wywiązywania się z ustalonych zasad.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu