Prawo cywilne - Kancelaria Prawna

Prawo cywilne

  • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek
  • sprawy o zapłatę
  • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych
  • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję
  • postępowanie upominawcze i nakazowe
  • prawo zobowiązań: analiza i redagowanie umów zobowiązaniowych
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów
  • sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej
  • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
tel.: 508 348 008
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu