RODO - Kancelaria Prawna

RODO

Kancelaria Borowa&Ćwiekowska oferuje swoim Klientom opracowanie regulacji wymaganych na gruncie RODO, które pozwalają lepiej przygotować organizację oraz jej pracowników do przetwarzania danych osobowych zgodnie z poszczególnymi wymogami przepisów prawa. Zapewniamy opracowanie dedykowanych polityk i procedur, każdorazowo dostosowanych do specyfiki i sposobu funkcjonowania konkretnej organizacji, w tym między innymi:

 1. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
 2. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 3. Regulacje określające podstawowe zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych
 4.  Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych – procedury reagowania na incydenty
 5. Wzory dokumentacji i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym m.in.: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, ewidencji osób upoważnionych, oświadczeń pracowników o zachowaniu tajemnicy
 6. Wzory klauzul do stosowania: oświadczenia o wyrażeniu „zgody” na przetwarzanie danych osobowych zgodne z wymaganiami art. 7 RODO, klauzule obowiązku informacyjnego – art. 13 i 14 RODO
 7. Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umów udostępnienia danych (opracowanie nowych zapisów lub aneksów do istniejących umów)
 8. Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania (następca rejestracji w GIODO)
 9. Procedura realizacji nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 10. Instrukcja przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz zapoznawania z wymaganiami ustawy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 11. Przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO), a także zapoznanie z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO)
 12. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych oraz szkoleń dla personelu.

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu