RODO - Kancelaria Prawna

RODO

RODO ma podstawowe znaczenie – ochrona danych osobowych to ważne działanie firm oraz osób prywatnych. Poufność danych wynika z przepisów, jest obowiązkiem całej Unii Europejskiej. Radca prawny z kancelarii w mieście Olsztyn działa w tym mieście oraz obsługuje warmińsko-mazurskie. Pomoc prawna oferowana jest zawsze i każdemu. Rodo to troska o klienta, jego prawa, jego potrzeby. Radca prawny  działa na  rzecz osób oraz firm.

Nasza kancelaria pomaga w RODO

Kancelaria dba o politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, tworzy instrukcje zarządzania systemem informatycznym, który służy do przetwarzania wszelkich danych osobowych. Prawnicy określają zasady postępowania w sytuacji stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Prawnik doskonale przygotowuje wzory dokumentów i formularzy, wzorcowe klauzule do stosowania. Przygotowywany jest rejestr czynności przetwarzania oraz procedura realizacji nadzoru nad opracowaniem dokumentacji oraz jej wdrażania w danej firmie. Można poprosić o instrukcję przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz wyedukowanie firmowego IODO, czyli Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Powie jak przygotować się do samodzielnego wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych oraz zapoznać się z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych oraz szkoleń dla personelu to także praktyka Rodo. Ochrona danych osobowych jest znacząca i musi być przestrzegana, każda osoba, każda firma musi zadbać o przestrzeganie takich regulacji. Jest to obowiązek oraz dbałość o przestrzeganie wszelkich przepisów. RODO to konieczność, obowiązek wszystkich osób oraz firm. Nie warto obchodzić takich przepisów, koniecznie trzeba ich przestrzegać oraz o nie dbać. Jeśli firma nie do końca wie jak dbać o RODO to powinna zgłosić się do kancelarii BC kancelaria i porozmawiać z profesjonalnym prawnikiem o takich zagadnieniach.

RODO od Kancelarii radców prawnych w Olsztynie

Kancelaria Borowa&Ćwiekowska oferuje swoim Klientom opracowanie regulacji wymaganych na gruncie RODO, które pozwalają lepiej przygotować organizację oraz jej pracowników do przetwarzania danych osobowych zgodnie z poszczególnymi wymogami przepisów prawa. Zapewniamy opracowanie dedykowanych polityk i procedur, każdorazowo dostosowanych do specyfiki i sposobu funkcjonowania konkretnej organizacji, w tym między innymi:

 1. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
 2. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 3. Regulacje określające podstawowe zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych
 4.  Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych – procedury reagowania na incydenty
 5. Wzory dokumentacji i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym m.in.: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, ewidencji osób upoważnionych, oświadczeń pracowników o zachowaniu tajemnicy
 6. Wzory klauzul do stosowania: oświadczenia o wyrażeniu „zgody” na przetwarzanie danych osobowych zgodne z wymaganiami art. 7 RODO, klauzule obowiązku informacyjnego – art. 13 i 14 RODO
 7. Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umów udostępnienia danych (opracowanie nowych zapisów lub aneksów do istniejących umów)
 8. Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania (następca rejestracji w GIODO)
 9. Procedura realizacji nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 10. Instrukcja przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz zapoznawania z wymaganiami ustawy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 11. Przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO), a także zapoznanie z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO)
 12. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych oraz szkoleń dla personelu.

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu