Porada Prawna – Reklamacja przy zakupie samochodu - Kancelaria Prawna

Porada Prawna – Reklamacja przy zakupie samochodu

Porada Prawna – Reklamacja przy zakupie samochodu

Realizacja roszczeń reklamacyjnych po zakupie samochodu to złożenie
sprzedawcy przez kupującego żądania związanego z jego wadliwością. Jeśli
zatem pojazd ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

Radca Prawny radzi jak rozwiązać problem związany z reklamacją

Obniżenie ceny powinno odpowiadać wartości stwierdzonej wady w
pojeździe. Wartość tej wady powinna zostać profesjonalnie ustalona w
warsztacie naprawczym lub przez rzeczoznawcę samochodowego. Uzyskanie
takiej opinii i przedłożenie jej sprzedawcy jest bardzo pomocne w
dochodzeniu zwrotu ceny uiszczonej za auto w części w jakiej domagamy
się obniżenia.

Jeżeli ujawniona w samochodzie wada jest na tyle poważna, że np. czyni
niemożliwym korzystanie z pojazdu lub też auto nie posiada właściwości o
których zapewniał sprzedający, a które determinowały podjęcie decyzji o
zakupie np. bezwypadkowość, można odstąpić od umowy i żądać zwrotu
zapłaconej ceny w całości.

Kancelaria Borowa & Ćwiekowska pomoże w reklamacji auta

Czego dotyczy odpowiedzialność sprzedawcy?

Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że sprzedawca odpowiada tylko za te
wady, które istniały w samochodzie w chwili jego nabycia lub wynikły z
przyczyny tkwiącej w momencie zakupu. Co do zasady ciężar udowodnienia
istnienia wady spoczywa na kupującym. Odstępstwem od tej zasady jest
sprzedaż konsumencka, przy której obowiązuje domniemanie, że wada lub
jej przyczyna istniała w chwili nabycia pojazdu, jeśli stwierdzona
została w ciągu roku od dnia zakupu. Co znacznie ułatwia dochodzenie
roszczeń wynikających z rękojmi.

Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy. Jednakże sprzedawca może uchylić się od spełnienia tego żądania,
jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to
nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana
przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Co istotne, odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej nie
ustaje nawet jeżeli sprzedawca nie wiedział o wadzie, będącej
przedmiotem reklamacji. Rozwiązaniem tej niekorzystnej dla sprzedawcy
sytuacji jest prawo regresu wobec poprzedniego sprzedawcy, który jest
winien działania z którego wada wynikła.

Gwarancja albo rękojmia

Kupujący może skorzystać z gwarancji albo rękojmi za wady. Różnica jest
bardzo istotna. Warunki gwarancji regulowane są samodzielnie przez
gwaranta, zatem mogą być one mniej korzystne od ustawowych regulacji
związanych z rękojmią. Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność
posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie swoich roszczeń od
przedsiębiorcy. Warto natomiast skorzystać z gwarancji udzielonych na
okres dłuższy niż 2 lata w sytuacji gdy upłynął już termin
odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi.

Jak można dokonać reklamacji?

być ostrożnym przy zakupie samochodu - radca prawny Olsztyn radzi

Przepisy nie określają wymogów formalnych dotyczących reklamacji.
Jednakże dla celów dowodowych reklamację samochodu najlepiej składać pisemnie.
Zawiadomienie o wadzie telefonicznie nie zostawia żadnego śladu, co przy
ewentualnym sporze sądowym stwarza poważne problemy w wykazaniu, że
reklamacja została prawidłowo zgłoszona.

Należy pamiętać, aby w reklamacji zawrzeć:
– okoliczności stwierdzenia wady,
– dokładny opis wady i datę jej powstania,
– żądanie reklamacyjne,
– dane kontaktowe,
– termin na spełnienie żądania.

Dziękujemy, że przeczytałeś nasz artykuł do końca. Jeżeli masz problemy
ze zgłoszeniem reklamacji zakupionego pojazdu lub Twoja reklamacja
została odrzucona ale dalej chcesz dochodzić swoich uprawnień,
skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu