Prawo karne - Kancelaria Prawna

Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne to jedna z najtrudniejszych gałęzi prawa, a samodzielna obrona naszych interesów może być w toku postępowania sprawy karnej bardzo trudna. Z tego też powodu, jeśli tylko wiemy, że w najbliższym czasie staniemy się stroną w postępowaniu karnym, powinniśmy nie wahając się ani przez chwilę skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy stroną pokrzywdzoną, czy pozwaną; niezależnie od tego, jakie zarzuty zostały nam postawione – obrony na nasz wniosek może podjąć się radca prawny specjalizujący się w prawie karnym

 

Kto może skorzystać z pomocy prawnej radcy prawnego?

Bardzo ważne jest, byśmy wiedzieli, że radcy prawni oferują swoje usługi zarówno osobom oskarżonym, jak i pokrzywdzonym. Niezależnie więc od tego, jaką stroną w postępowaniu karnym jesteśmy, należy nam się profesjonalna pomoc prawna. Należy pamiętać, że sprawa karna, tak jak i wszystkie innego rodzaju sprawy rozpatrywane przed sądem zawsze niesie ze sobą pewnego rodzaju konsekwencje dla strony przegranej. Warto więc zatroszczyć się o to, by w trakcie procesu reprezentował nas prawdziwy specjalista, radca prawny o odpowiednio dużym doświadczeniu.

 

Radcy prawni związani z kancelarią Borowa & Ćwiekowska reprezentować podczas procesu mogą osoby podejrzane o popełnienie zbrodni, przestępstwa lub wykroczenia, osoby oskarżone oraz osoby poszkodowane. Musimy pamiętać, że jako osoba nas reprezentująca, radca prawny musi podczas procesu działać wyłącznie na naszą korzyść. Ważne jest zatem, abyśmy przedstawili nasz punkt widzenia w sposób obiektywny i szczery, nie zatajając jakichkolwiek faktów, nawet jeśli pozornie ujawnienie ich nie jest nam na rękę. Jedynie radca prawny, który w detalach pozna szczegóły naszej sprawy będzie mógł w odpowiedni sposób przygotować się do postępowania sądowego i dobrać odpowiednie kontrargumenty do twierdzeń drugiej strony, co daje nam znaczącą szansę na wygranie sprawy. Profesjonalny radca prawny jest również w stanie przedstawić i uzasadnić w sądzie przepisy prawne zinterpretowane w korzystny dla nas sposób, co sąd z pewnością również weźmie pod uwagę przy ogłaszaniu wyroku.

 

BCKancelaria to specjaliści w prawie karnym

W jakich sprawach obrona radcy prawnego ma sens?

O pomoc prawną warto zwrócić się w każdej sytuacji. Często nawet w przypadku teoretycznie z góry przegranych spraw, przy bardzo poważnych zarzutach, skuteczna obrona doprowadzić potrafi do znaczącego złagodzenia wymiaru kary, a nawet warunkowego odstąpienia od jej wykonania. Przed wydaniem wyroku sędzia zwróci uwagę na okoliczności łagodzące, a przedstawienie ich zawsze warto poprzeć odpowiednią interpretacją przepisów prawa, co oferuje radca prawny Olsztyn. 

 

Ostatecznie jednak, obrona ma na celu najczęściej całkowite oddalenie wszelkich zarzutów i oskarżeń – co zdarza się naprawdę bardzo często, nawet przy poważnych oskarżeniach. Zdarza się bowiem, że oskarżyciel nie posiada wystarczająco mocnych dowodów, że nie jest w stanie argumentować stawianych przez siebie zarzutów. Rolą radcy prawnego jest więc udowodnienie sędziemu, że na ławie oskarżonych siedzi niewinna osoba, a zarzuty nie mają sensu – i poparcie tych twierdzeń własnym materiałem dowodowym.

 

Obrona przez radcę prawnego jest możliwa między innymi w sprawach karnych o:

  • zniesławienie
  • pobicie
  • kradzież 
  • włamanie
  • nękanie
  • zabójstwo

W praktyce zaś radca prawny może reprezentować stronę oskarżoną niezależnie od zarzucanych jej czynów.

 

BCKancelaria - profesjonalna reprezentacja w sprawach karnych

Reprezentacja poszkodowanego przez radcę prawnego

Oczywiście, pomoc prawna należy się nie tylko stronie oskarżonej, ale i pokrzywdzonej. Z tego też powodu kancelaria radców prawnych Borowa & Ćwiekowska swoje usługi kieruje również do nich. Doświadczony radca prawny może zostać pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej. Może on mu pomóc w kwestiach formalnych – na przykład podczas składania wniosku o odszkodowanie czy zadośćuczynienie – jak również towarzyszyć mu podczas samej rozprawy.

 

Podobnie jak w przypadku osoby oskarżonej, odpowiednia reprezentacja podczas procesu w znaczący sposób podnosi szansę na korzystne rozstrzygnięcie sprawy. 

 

Oczywiście, tak obrona osoby oskarżonej, jak i reprezentacja pokrzywdzonej to nie tylko pomoc podczas samej rozprawy – to również sporządzanie pism procesowych takich jak apelacja, zażalenie czy skarga.

 

Przed jakim sądem może nas reprezentować radca prawny Olsztyn?

Radca prawny może reprezentować swojego klienta zarówno przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy zgłosić się do niego o pomoc nawet w przypadku sprawy przegranej na I instancji postępowania sądowego. Pamiętać musimy, że w przypadku, gdy jesteśmy stroną oskarżoną w danym postępowaniu, jeśli sędzia nie rozpatrzył pozytywnie dowodów naszej niewinności – albo nie podejmujemy jakiejkolwiek obrony – czeka nas odpowiedzialność karna za zarzucane nam przewinienia, dlatego przegrana w I instancji jest już ostatnim dzwonkiem ostrzegawczym, że warto zacząć działać.

 

Radca prawny Olsztyn może “przejąć” sprawę, jeśli samodzielnie broniliśmy się w postępowaniu niższej instancji, lub nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego obrońcy. Niemniej jednak, w takiej sytuacji liczy się już każdy dzień zwłoki i warto wnioskować o jego pomoc tak szybko, jak to tylko możliwe, aby mieć szansę na skuteczną apelację.

 

Najlepiej jednak jest zgłosić się do radcy prawnego od razu – gdy zamierzamy złożyć pozew sądowy w sprawie karnej, lub gdy taki pozew otrzymamy. Radca, który będzie od początku prowadził naszą sprawę ma o wiele więcej czasu i możliwości na to, by zebrać odpowiednie materiały dowodowe, zapoznać się z naszą sprawą oraz przeanalizować prawo karne w jej kontekście. Pozwala to na skuteczniejszą obronę lub reprezentację, a co za tym idzie – rozstrzygnięcie sprawy w korzystny dla nas sposób. Będzie on stał po naszej stronie jeszcze na najwcześniejszym etapie postępowania – gdy jako osoba podejrzana będziemy składać zeznania przed policją czy prokuratorem. 

 

Radcy prawni z BCKancelarii oferują swoją pomoc w sprawach karnych

Reprezentacja skazanego i prawo karne wykonawcze: radca prawny a sprawy penitencjarne

Osobną kategorią spraw, które również warto omówić, a w których również pomóc może radca prawny, są sprawy penitencjarne. Sprawy te dotyczą tych osób, których sprawa karna została już rozpoznana na drodze sądowej, co zakończyło się wyrokiem skazującym na bezwzględne pozbawienie wolności. Oczywiście, z chwilą uprawomocnienia się takiego wyroku, wydanego przez sąd I czy II instancji, nie ma już szans na jego “anulowanie”. Niemniej jednak, w nagrodę za dobre sprawowanie i spełnienie określonych warunków, prawo karne przewiduje dla osoby skazanej kilka środków łagodzących karę. Kancelaria radców prawnych Borowa & Ćwiekowska zapewnia zespół prawników gotowych do działania również w takiej sytuacji.

 

Na co może liczyć osoba skazana?

Kodeks karny, przewiduje, między innymi, możliwość udzielenia przerwy w odbywaniu kary. Wniosek taki kieruje się do odpowiedniego sądu penitencjarnego – w jego sporządzeniu warto natomiast zasięgnąć profesjonalnej pomocy. Radca prawny specjalizujący się w prawie karnym doskonale zna zagadnienia związane z penitencjarystyką – a zatem wie, na jakich zasadach funkcjonuje karne postępowanie wykonawcze i na jakie przesłanki należy się powołać. Pomoże on również w przygotowaniu i dopełnieniu niezbędnych formalności, jeśli składamy wniosek o zatarcie wyroku, czy warunkowe zwolnienie osoby skazanej z odbywania kary, 

 

Oczywiście, musimy pamiętać, że aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez odpowiedni sąd penitencjarny, skazana osoba musi spełnić kilka warunków – pierwszym i najważniejszym jest bezwzględnie nienaganne zachowanie w trakcie dotychczasowego odbywania kary. Musimy także wiedzieć, że prawo karne przewiduje, iż do momentu wydania pozytywnego wyroku przez sąd, osoba skazana nie opuści murów więzienia.

 

Niemniej jednak, reprezentacja osoby skazanej przez profesjonalnego radcę prawnego ma olbrzymi sens w przypadku, gdy przesłanki do przychylenia się przez sąd do takiego wniosku zostaną spełnione. Wysokiej klasy radca prawny jest bowiem w stanie przekonać sąd do zaufania skazanemu, a co za tym idzie – dostaje on kolejną szansę na życie jako wolny człowiek. 

 

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu