Prawo rodzinne - Kancelaria Prawna

Prawo rodzinne

  • reprezentowanie Klientów w sprawach ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa)
  • sprawy związane z podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie
  • sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli
  • sprawy związane z regulowaniem kontaktów z dziećmi
  • sprawy z zakresu przysposobienia
  • sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
tel.: 508 348 008
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu