Prawo karne - Kancelaria Prawna

Prawo karne

  • obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych
  • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
  • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  • sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym – wniosków o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o zatarcie skazania

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320
tel.: 508 348 008
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu